پرسنل کتابخانه

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۷:۳۶ بعد از ظهر
   
 
 
نام و نام خانوادگی: راحله محرابی
سمت: رئیس کتابخانه بیمارستان
  تحصیلات: : دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
شماره تماس / ایمیل :051-57236833 داخلی 1456 / mehrabi.r@gmu.ac.ir
 
 

 


 
نام و نام خانوادگی:سمیه پاک نژاد
سمت: کتابدار مرجع کتابخانه بیمارستان
   تحصیلات: : کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
شماره تماس / ایمیل :051-57236833 داخلی 1456 / paknejad.s@gmu.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی:مرضیه فیض ربانی
سمت:کتابدار مرجع کتابخانه بیمارستان
   تحصیلات  : فوق دیپلم مدارک پزشکی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
شماره تماس / ایمیل :051-57236833 داخلی 1456 / Mulib1393@gmu.ac.ir

نام و نام خانوادگی:اسما اسکندری
سمت:کتابدار
   تحصیلات  : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
شماره تماس / ایمیل :051-57236833 داخلی 1456 / asmaeskandari138@gmail.com

نام و نام خانوادگی:محمود دهقان
سمت: کتابدار مرجع
  تحصیلات  : کارشناسی پرستاری
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
شماره تماس / ایمیل :051-57236833 داخلی 1456 / dehghan.m@gmu.ac.ir