معرفی واحد

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ بعد از ظهر

معرفی واحد

 
 

  • نام ونام خانوادگی
  • زهرا غفارزاده ناجی
  • سمت:
  •  مسئول واحد
  • مرتبه:
  •  
 

contact  
پست الکترونیکی : j.sobhani6464@gmail.com
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، خیابان سعدی ،بولوارپرستار ،بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 05157236825
داخلی : 1662

 
معرفی واحد:
 

امروزه می­توان گفت یکی از مهمترین عوامل در تعیین کیفیت و کمّیت خدمات «درمانی» ارائه شده در بیمارستان­ها، نحوه کیفیت ارائه خدمات «دارویی و ملزومات وابسته» می­باشد به گونه­ای که در بسیاری از اوقات فقدان یک یا چند قلم از اقلام دارویی حیاتی و یا ملزومات مصرفی پزشکی و یا بروز یک اشتباه در مصرف دارو در بیمارستان ، ارزش سایر خدمات ارائه شده را در دیدگاه بیماران و اثر بخشی درمان به زیر سؤال می­برد.

نحوه درست نگهداری و استفاده از داروها، مدیریت درست منابع در تأمین و آموزش نیروهای انسانی مجرب، نظام مند سازی مستندات (فیزیکی و الکترونیک) و به ویژه برقراری نظام ارتباطات درست و کنترل شده بین بخش­های مختلف بیمارستان و بخش خدمات دارویی همگی از عوامل بسیار مؤثر در دستیابی به کیفیت و کمّیت خدمات دارویی ارائه شده در سطح بیمارستان می­باشند.

داروخانه بیمارستان علامه بهلول متشکل از داروساز و تکنسین های دارویی ، در جهت ارائه دارو به بیماران خدمت می کند.

ارائه خدمات دارویی بصورت بستری و سرپایی جهت بیماران صورت می گیرد.

این داروخانه باکلیه بیمه قرار داد داشته و بصورت شبانه روزی فعال می باشد و طبق قرار داد داروخانه برون سپاری شده و به بخش خصوصی واگذار شده است .

آرمان واحد امور دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی دستیابی به واحدی دانش مدار، کارآمد، پاسخگو در راستای اعتلای کرامت انسانی از طریق ارتقای کیفیت خدمات می باشد.

در این گروه:

این گروه با هدف تامین دارو و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران در کلیه بخش ها و اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیکی مرکز مشغول فعالیت می باشد که در این راستا اهداف و وظایف ذیل را دنبال می کند.

1- ارائه اطلاعات کامل و جامع دارویی به کلیه پرسنل اعم از متخصصین، پرستاران، دانشجویان و بیماران و نیز به عنو.ان مرکز اطلاعات دارویی (DIC) آماده پاسخگویی به کلیه سئوالات دارویی بخش ها می باشد.

2- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مربوط به امور دارو و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی

3- کمک در تهیه برنامه های آموزشی جهت تعلیم کارمندان امور دارویی

4- نظارت بر نحوه نگهداری انواع داروها از نظر تاریخ انقضاء، کیفیت داروها در داروخانه و انبار دارو

5- ساخت کلیه فرآورده های ترکیبی

6- تهیه و تحویل و نظارت بر مصرف کلیه داروهای مخدر

7- بازدید از بخش و بررسی پرونده بیماران در بخش و واحد درآْمد

8- تشکیل و شرکت در کمیته های دارویی مرکز و کمیته مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها و ارائه راهکارهای لازم مبنی بر ترویج مصرف منطقی داروها و نظارت بر احتمال مصرف غیر منطقی داروها و بویژه آنتی بیوتیک ها

9- پیگیری جهت تکمیل فرمهای ADR و ثبت عوارض ناخواسته داروها

10- تکمیل فرمهای کنترل کیفی محصولات در حین مصرف از نظر تغییرات فیزیکی، مشکلات بسته بندی

11- مدیریت و برنامه ریزی جهت کنترل گردش مالی بخش خدمات دارویی

12- برنامه ریزی جهت تامین مقدار کافی و به موقع دارو و لوازم مصرفی

13- مدیریت و پیگیری جهت به روز رسانی فارکوپه دارویی مرکز

شرح وظایف :

1- طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری نظام مراقبت های دارویی بیمارستان

2- نظارت و کنترل فرایندهای تامین، توزیع و نگهداری دارو و ملزمات پزشکی

3- نظارت بر تجویز و مصرف دارو و ملزمات پزشکی و کسب اطمینان از ایمنی و کیفیت مناسب خدمات دارویی ارائه شده به بیماران

4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه مراقبت های دارویی

5- اجرا، هدایت و راهبری نظام مراقبت های دارویی در سطح بیمارستان

6- انجام کلیه برنامه ریزی ها، سازماندهی ها و پیگیری های لازم جهت ارائه خدمات نظارتی، مشاوره ای، اطلاع رسانی، کنترلی در حوزه مراقبت های دارویی مشتمل بر:

- نظارت بر تدارک و نگهداری ذخیره دارویی به لحاظ کمی و کیفی

- انجام بررسی ها، هماهنگی ها و پیگیری های لازم به منظور کارگیری کلیه ساز و کارهای سازمانی، مدیریتی جهت اطلاع رسانی دارویی و کنترل مسمومیت در بیمارستان

- انجام کلیه هماهنگی ها و پیگیری های لازم جهت ایجاد، فعال سازی و تشکیل کمیته دارو درمان با هدف تامین اطلاعات ورودی برای تصمیم گیری های دارویی عمومی و خاص در این کمیته و همچنین پشتیبانی و مشارکت در تدوین و به روزآوری فرمولری بیمارستان

7- دریافت دستورالعمل های مربوط به نحوه توزیع، تکمیل، جمع آوری و ارسال فرم های گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی و برنامه ریزی و پیگیری اجرای این دستورالعمل ها و ارسال فرم ها به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)

8- ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان

9- بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی

10- بازرسی های ادواری از انبارها، استوک بخش، ترالی احیاء و سایر محلهای نگهداری دارو به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول فنی و علمی

11- ساخت داروهای ترکیبی

12- آماده سازی فرآورده های تزریق و ترکیب فرآورده های دارویی و سفارش داده شده توسط بخش

13- رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در وظایف محوله

14- شرکت در جلسات کمیته دارو و درمان

15- تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف

16- ارائه طرحها، پیشنهادات و نظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی

17- تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی جهت طرح در کمیته دارو و درمان

18- ارائه راهنمایی ها و دستورات دارویی لازم به بیماران بویژه جهت نسخ سرپایی

19- تهیه نسخ و مستندات جهت طرح در زیر کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو

20- کنترل و نظارت بر شرایط و اصول فنی انبارداری دارویی

 

 

 

بخش خدمات دارویی از نظر تعداد نیروی انسانی مشتمل بر1 نفر مسئول واحد، 3 نفر داروساز، 8 نفر نیروی انسانی تکنسین دارویی، 3 نفر انباردار ، 1 نفر اپراتور و 1 نفر خدمات می باشد.

زهرا غفارزاده  مسئول واحد مراقبتهای دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی

دکتر سیدصابرسجادی مسئول فنی شیفت صبح

دکتر سید صابر سجادی مسئول واحد ساخت داروهای ترکیبی

زهرا غفارزاده  مسئول داروهای مخدر بیمارستان

سید محمد سجادی مدیر داخلی داروخانه مرکزی

نرگس غلامی صندوقدار داروخانه مرکزی

عباس غلامی انباردار داروخانه

 

این بخشها شامل واحد های ذیل می باشد.

1- واحد داروهای مخدر

2- واحد ساخت داروهای ترکیبی

3- واحد برگزاری کمیته ها

4- واحد اطلاع رسانی علمی (DIC) و اعلام گزارشات ADR

5- بخش مراقبتهای دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی

الف) لیست داروهای حیاتی ، پرخطر ، مشابه و یخچالی

ب) فرم بازدید از بخش ها

ج) فرم کنترل کیفیت

د) فارکوپه دارویی و تجهیزات مصرفی

1- واحد داروهای مخدر:

داروهای مخدر باید زیر نظر مسئول واحد و داروساز تهیه، توزیع و کنترل مداوم شود این داروها در مکان مشخص و جداگانه ای در داروخانه نگهداری می شود و بر اساس نیاز مرکز توسط مسئول واحد درخواست و به اداره دارو ارسال می گردند تا طبق فاکتور به انبار دارویی تحویل شده و توسط لیست استوک مشخصی در اختیار تمام بخشها قرار داده شود و نیز در بازدیدهای دارویی به صورت راندوم پرونده بیمار از نظر مصرف مخدر بررسی گردد.

2- واحد ساخت:

در بخش تهیه و ساخت داروهای ترکیبی، داروساز تهیه تمام مواد مصرفی مورد نیاز برای ساخت فرآورده های ترکیبی، و نیز بررسی راندوم نگهداری و مصرف صحیح فرآورده های ترکیبی در بخشها را در پرونده بیماران بر عهده دارد. کلیه فرآورده های بیولوژیک و داروهای خاص قبل از تحویل به بخشهای مختلف از نظر خواص فیزیکی و تایید سلامت دارو باید به رویت داروساز رسانده شود.

3- واحد اطلاع رسانی علمی

داروخانه مسئول ارائه اطلاعات کامل و جامع دارویی برای کلیه پرسنل بیمارستان اعم از متخصصین، پرستاران، دانشجویان و بیماران است و به عنوان یک مرکز اطلاعات دارویی عمل می کند این واحد از طریق فرمهای اطلاع رسانی علمی با کلیه پزشکان و پرستاران در ارتباط می باشد و داروسازان مرکز طی بازدیدهای دارویی از بخشهای مختلف بیمارستان بر این امر نظارت دارند بر اساس برنامه مدون زمانبندی شده، برای کلیه پرسنل داروخانه کلاسهای آموزشی برگزار می شود و اطلاعات لازم در مورد داروها و تجهیزات جدید در اختیار پرسنل داروخانه قرار می گیرد این واحد با برگزاری سمینارهای علمی و کلاسهای بازآموزی پرستاری، پرسنل را از تازه های دارویی مطلع می سازد.

فعالیتهای که واحد DIC در جهت تحقق اهداف خود در دست اقدام دارد به شرح ذیل می باشد.

1- ارائه اطلاعات لازم مربوط به کنترل موارد مسمومیت بر گروه پزشکی، بیماران مسموم و همراهان آنها

2- پاسخ به سئوالات دارویی عموم مردم و گروه پزشکی

3- کمک به کاهش مراجعه بی مورد به مراکز درمانی و اورژانس ها با ارائه متون اطلاعات ضروری بصورت تلفنی

4- کمک به گسترش و ارتقا مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم در سطح کشور

5- کمک به برگزاری دوره های آموزشی، سمینار و بازآموزی

6- همکاری با گروه پزشکی و ارائه آموزشهای لازم در جهت ارتقا خدمات دارویی

7- گردآوری مشکلات دارویی از قبیل مواد اولیه، بسته بندی، فرمولاسیون و عوارض داروها و پیشنهاد راه حل لازم

8- کمک در اتخاذ تصمیمات مربوط به فرمولاری

9- شرکت در ارزیابی مصرف دارو (Drug Use Evoluation(DUE و همکاری و هماهنگی در رابطه با گزارشهای ADR