واحد مالی و درآمد - حسابداری درآمد

ایجاد شده در ۲۳ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۴:۰۲ بعد از ظهر

معرفی کارمند:

 
  • نام و نام خانوادگی: مهدی رهبری
  • تحصیــلات: کارشناس حسابداری
 
  • نام و نام خانوادگی: بلالی
  • تحصیــلات: کارشناس حسابداری

شرح وظایف:

1- آموزش و نظارت بر ثبت صحیح درآمد واحدهای تابعه به روش تعهدی

2- بررسی تراز آزمایشی به منظور کنترل ماهیت صحیح حسابهای درآمدی

3- پیگیری وصول صحیح و بموقع مطالبات واحدهای تابعه از موسسات بیمه ای طرف قرارداد

4- بررسی وضعیت درآمدهای واحد ، کسورات اعمال شده توسط سازمانهای بیمه گر و سایر مشکلات و ارائه مشاوره لازم

5- تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز و ارائه به سطوح مدیریتی دانشگاه

6- پیگیری ثبت صحیح اطلاعات مربوط به صورتحسابهای ارسالی ، وصول از سازمانهای بیمه گر و کسورات در سایت پویا سامانه وزارت متبوع و روزآمد

7- ثبت اسناد حسابداری درآمد- ویژه ستاد با توجه به اجرای نظام نوین مالی

8- مغایرت گیری حسابهای رابط درآمد ستاد و واحدها

9- کنترل فیش های درآمد واریزی واحدهای تابعه با صورتحسابهای بانکی

10- درخواست افتتاح حساب درآمدی غیر قابل برداشت جهت ستاد دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه درآمدزا بر اساس ماهیت فعالیت مرکز درمانی ، دارویی ، بهداشتی ، آموزشی نظارت و کنترل صندوق های مراکز بهداشتی ، درمانی (نرم افزار صندوق)

11- کنترل انتقال وجوه بانکی جمع آوری شده درآمدی در بیمارستان به حساب های درآمدی دانشگاه در دوره های زمانی معین

12- هماهنگی و تعامل با بانک ها جهت استقرار شعبه یا باجه در بیمارستان به منظور دریافت وجه از بیماران به صورت مسقیم (دریافت وجه نقد ، دریافت از طریق کارت خوان)

13- هماهنگی ، تعامل و شرکت در کلیه جلسات درآمدی و پیشنهاد تشکیل کمیته های مورد نیاز جهت تحقق اهداف درآمدی دانشگاه

14- بررسی و نظارت بر انعقاد قراردادی اماکن استیجاری و وصول و واریز آن به حساب درآمدی اختصاصی

15- تهیه چک لیست های نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه و ابلاغ آن به واحدها برای اجرای آن در دوره های معین زمانی و استفاده از آن در بازدیدها

16- بهره گیری ، هماهنگی و استفاده از تجربیات کارشناسان امور درمانی و مدارک پزشکی در جهت تهیه و تنظیم بهینه اسناد و دفاع از حقوق درآمدهای واحدهای تابعه در جلوگیری از کسورات توسط سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد

17- ارتباط مستمر و نزدیک با کارشناسان بیمه ها خصوصاً کارشناسان بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و کمیته امداد در خصوص وضعیت اسناد و صورتحسابهای پزشکی

18- تجزیه و تحلیل آمار میزان درآمد ناشی از فروش خدمات و مقایسه آن با میانگین درآمد و تهیه گزارش تحلیلی

اطلاعات تماس:

آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، خیابان سعدی، بولوار پرستار، بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 57236833-051
1437-1109 داخلی