واحد امور مالی و درآمد - حسابداری مدیریت

ایجاد شده در ۲۳ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۷:۱۱ بعد از ظهر

معرفی کارکنان:

 
  • نام و نام خانوادگی: ایمان اسماعیلی
  • تحصیــلات: کارشناس حسابداری

 

 
  • نام و نام خانوادگی: سمیرا زحمتکش
  • تحصیــلات: کارشناس حسابداری
 

 

  • نام و نام خانوادگی: ذوالفقاری
  • تحصیــلات: کارشناس حسابداری

شرح وظایف:

1. تجزیه و تحلیل سر فصل های حسابداری و اثرات مالی استفاده از سر فصل های متفاوت اسناد حسابداری و گزارشات مالی و مدیریتی

2. بررسی و حل مشکلات همکاران جهت ثبت اسناد مالی با استفاده از سیستم نظام نوین مالی

3. تجزیه وتحلیل دریافت وارائه انواع کالاوخدمات وجایگذاری هرنوع کالاوخدمت درسرفصل مربوطه جهت ارائه گزارش دقیق به حسابرسان وسایراستفاده کنندگان ازصورتهای مالی

4. مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیرب

5. مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه

6. پاسخگویی سریع و درست به ارباب رجوع و پرسش کنندگان

7. اعمال کسورات براساس نامه های دریافتی از مراجع قضائی و موسسات مالی

8.  کنترل مستقیم پرونده با مراجعه حضوری به واحدها و به روز کردن اطلاعات مربوط به آنها 

9.  ثبت و پرداخت حق الزحمه پزشکان و صدور اسناد حسابداری مربوطه

10.ثبت اسناد حسابداری  رابط و سایر مزایای پرداخت حقوق پرسنل

11.تهیه خروجی فایل اکسل اضافه کار، کارانه، تعرفه پرستاری   و بارگذاری در سامانه آذرخش

12.تهیه خروجی فایل اکسل آنکالی، کارانه و مقیمی پزشکان و بارگذاری در سامانه آذرخش

13.ثبت کلیه ماموریت در سامانه آذرخش

14.بایگانی کلیه اسناد حسابداری 

اطلاعات تماس:

آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، خیابان سعدی، بولوار پرستار، بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 57236833-051
داخلی: 1052-1439-1452