مسئول واحد امور مالی و درآمد

ایجاد شده در ۲۳ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۹:۰۸ قبل از ظهر

معرفی:

 
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا قدیمی
  • سمـت: رئیس امور مالی
  • تحصیــلات: کارشناس ارشد علوم اقتصاد

شرح وظایف:

1- برنامه ریزی و ساماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف بیمارستان

2- نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی بیمارستان با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی ، نگهداری و تنظیم حساب ها و گزارش های مالی به روش حسابداری تعهدی طبق اصول و قوانین و مقررات مربوطه

3- بکارگیری نظام های پیشرفته مدیریت مالی به منظور استفاده بهینه از منابع

4- مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی

5- نظارت عام بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی بیمارستان

6- نظارت بر مصرف اعتبارات دریافتی از طریق رسیدگی قبل از خرج

7- همکاری با هیات حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان منتخب هیات امنا

8- نظارت بر حسن اجرای امور محوله به حسابداران با توجه به آئین نامه مالی و معاملاتی

9- تدوین و نظارت بر اجرای صحیح مقررات دستورالعملها و روش های مصوب مالی و معاملاتی

اطلاعات تماس:

آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، خیابان سعدی، بولوار پرستار، بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 57236833-051
داخلی 1050