کتابخانه بیمارستان علامه بهلول گنابادی

ایجاد شده در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۳:۰۷ قبل از ظهر
بازدید کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه
در جهت به روزرسانی و تامین جدیدترین منابع حوزه علوم پزشکی تعداد 70عنوان کتاب در 410نسخه در موضوعات اصلی پزشکی ، پرستاری ، مامایی ....به ارزش 70میلیون تومان جهت استفاده کاربران محترم کتابخانه اعم از دانشجویان ، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان بیمارستان خریداری شد.
چهارشنبه ۱۰ ام اسفند ۱۴۰۱
بازدید کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه
در جهت استفاده بیشتر دانشجویان از فضای سالن های مطالعه، سالن مطالعه کتابخانه بیمارستان واقع در طبقه زیرزمین و سالن مطالعه آموزش واقع در طبقه چهارم به مدت 24 ساعت جهت استفاده دانشجویان عزیز آماده استفاده خواهد بود.
چهارشنبه ۱۰ ام اسفند ۱۴۰۱
بازدید کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه
چهارشنبه ۱۰ ام اسفند ۱۴۰۱