ضوابط و مقررات و آیین نامه ها

انتشار محتوا: ۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۲:۵۶ بعد از ظهر
آیین نامه دکترای عمومی
آیین نامه، شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی
آیین نامه، شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی
سند توانمندی های دوره پزشکی عمومی
حداقل توانمندی های دانش آموختگان پزشکی عمومی