گروه قلب

ایجاد شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۶:۳۵ قبل از ظهر
مدیر گروه

دکتر علیرضا حسینی

رئیس بخش بخش CCU : دکتر ابراهیم صلواتی
 سرپرستار بخش   خانم عشرت جمعیتی 
کارشناس گروه خانم اکرم گنابادی
برنامه آموزشی برنامه آموزشی گروه قلب
طرح دوره ها طرح دوره کارورزی گروه قلب
طرح دوره کارآموزی گروه قلب
لاگ بوک ها
اولویت های پژوهشی  دانلود
پایان نامه ها   دانلود
آدرس گروه بیمارستان علامه بهلول گنابادی، طبقه چهارم جنب جراحی 4، تلفن بیمارستان 57236833 داخلی 1098
 
ردیف نام مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی  رزومه
1 دکتر سعید محرابی استادیار تخصص قلب  CV
2 دکتر محمد حسین متقی استادیار تخصص قلب  CV
3 دکتر ابراهیم صلواتی عضو آموزشی تخصص قلب  CV