واحدکنترل عفونت

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۴:۳۸ قبل از ظهر

  

 
  • نام ونام خانوادگی
  • فاطمه جهانی
  • سمت
  • کارشناس کنترل عفونت
  • مرتبه
  • کارشناس ارشد پرستاری 
  •  
  
 شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت براساس اصول مدیریتی
سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری مطلع بوده و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد.
 
نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخش های بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد .
 
برخی از وظایف اصلی وی عبارتند از :
 
1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوه
 
2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
 
3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی
 
4-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود
 
5-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 
6-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
 
7-نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت
 
8-بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم
 
9-تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
 
10-نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
 
11-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
 
12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی
 
13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه
 
دستورالعملهای واحد کنترل عفونت
 

 
دستورالعمل پایش بهداشت دست
دستورالعمل اتوکلاو
دستورالعمل ضدعفونی اندوسکوپ
احتیاطات کنترل عفونت
دستورالعمل شستشو وضدعفونی آمبوبگ دستورالعمل نگهداری آمبوبگ و لارنگوسکوپ
دستورالعمل ضدعفونی نبولایزر وساکشن
 
چک لیست اتاق ایزوله
دستورالعمل نمونه گیری از زخم دستورالعمل نمونه گیری آنفولانزا
فرم مخرجهای آماری کنترل عفونت
 
فرم مواجهه شغلی (نیدل استیک )
پروسیجرهای نیازمند اسکراب به تفکیک بخشها نظام مراقبتهای سندرمیک  پوستر نظام مراقبت سندرومیک  
دستورالعمل کشت خون    دستورالعمل کشت ادرار  
     
 

پیام های آموزشی کنترل عفونت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیام شماره 34- موقعیتهای استفاده از ماسک n95 پیام شماره 35- رهگیری و ریکال ابزار استریل  
       
 
 
برای شرکت در تکمیل پرسشنامه و تعهد نامه جشنواره بهداشت دست  روی متن زیر کلیک نمایید: 
 
 
 دستورالعملهای وزارت بهداشت در خصوص بیماری کووید 19

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
contact   برای ارتباط با دفتر واحد کنترل عفونت در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1096
 
 
 
 
 
 
  • سید مسلم مهدوی شهری