آزمایشگاه

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۷:۱۳ قبل از ظهر

معرفی واحد:

  • نام و نام خانوادگی: امیرباقرزاده
  • سمـت: مسئول آزمایشگاه
  • تحصیــلات: کارشناس آزمایشگاه
  • پســت سازمــانـی: کارشناس
  • مسئول فنی:دکتر فرشته محمدی

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک، روابط عمومی مرکز
شماره تلفن:57236833
 
 

بخشهای فعال:

۱-بیوشیمی :انجام کلیه ازمایشات بیوشیمی خون وادرار ومایعات بدن (مسئول بخش محسن صادقی کارشناس آزمایشگاه )

۲-هماتولوژی : انجام کلیه ازمایشات خونشناسی (مسئول بخش ابوذر ذاکری کارشناس آزمایشگاه )

۳- بانک خون :انجام هموویژلانس وکلیه امور مربوطه (مسئول بخش مریم محمدی تبار کارشناس آزمایشگاه )

۴- هورمون شناسی :مسئول بخش مربوطه حسین سلطانی مهنه

۵-پاتولوژی :مسئول بخش خانم سمانه سلمانی مقدم کارشناس آزمایشگاه

۶-کامل ادرار:مسئول بخش رضوان بیرجندی کارشناس آزمایشگاه

۷- میکروبشناسی :مسئول بخش سید حسن باقریان کارشناس آزمایشگاه

 

اقدامات انجام شده وخرید دستگاههای جدید :

وخدمات بروز به مراجعین محترم BT۴۵۰۰۱-خرید دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی

۲- خرید دستگاه وایداس وانجام کلیه آزمایشات تومور مارکر وهورمونی وایمونولوژی وجوابدهی ۲۴ساعته وانجام ازمایشات ضروری بخش دیالیز ونیدل استیک ها در اسرع وقت

۳- نصب وراه اندازی ۲دستگاه سل کانتر هماتولوژی

۴- خرید الایزا والایزا واشر جهت بخش هورمون

۵- خرید دستگاه بلاد گاز با صرفه اقتصادی درمقایسه با دستگاههای قبلی

۶- خرید دستگاه تیشو پرسسور بخش پاتولوژی وسرعت بخشیدن به آماده سازی نمونه های بخش پاتولوژی

۷- خرید دستگاه میکروتوم بخش پاتولوژی

- اظافه شدن مسئول فنی شیفت عصر خانم دکترشهرزاد مهدوی ایزدی ۸

تجهیزات مورد نیاز :

۱- خرید دستگاه کواگلومتر جهت انجام آزمایشات انعقادی وفاکتورهای خونی

۲- خرید دستگاه الکتروفورز سرم وادرار

۳- مکانیزه کردن نوبت دهی ونمونه گیری آزمایشگاه