خبـر ویـژه:
29 April 2023 09:21:48 AM

به گزارش روابط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، جلسه گفتگو درخصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری و پرداخت نوبت دوم تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حضور رئیس اداره پرستاری دانشگاه، رئیس، مدیر داخلی و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان علامه بهلول گنابادی و جمعی از سوپروایزران و سرپرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی در محل سالن اجلاس شهید سجادی این بیمارستان برگزار شد.

جدیدترین اخبار:
دبل قهرمانی تیم والیبال حراست  در مسابقات کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Tuesday 28 th June 2022
عمل جراحی پیچیده دست در بیمارستان علامه بهلول گنابادی انجام شد.
Friday 10 th June 2022

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه