خبـر ویـژه:
جدیدترین اخبار:
بازدید دکتر باذلی از روند عملیات اجرایی احداث بخش جدید مراقبت‌های ویژه بیمارستان علامه بهلول گنابادی
Saturday 24 th October 2020
دوره توانمند سازی منشی های بخش های درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزارشد.
Wednesday 23 rd September 2020

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه