خبـر ویـژه:
29 April 2023 09:21:48 AM

به گزارش روابط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، جلسه گفتگو درخصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری و پرداخت نوبت دوم تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حضور رئیس اداره پرستاری دانشگاه، رئیس، مدیر داخلی و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان علامه بهلول گنابادی و جمعی از سوپروایزران و سرپرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی در محل سالن اجلاس شهید سجادی این بیمارستان برگزار شد.

جدیدترین اخبار:
نوزاد نارس 6 ماهه با سلامت از بیمارستان علامه بهلول ترخیص شد
Wednesday 24 th August 2022
اعتباربخشی یک فرآیند زنده و پویا است
Monday 4 th July 2022
دومین دوره اعتباربخشی آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با اظهار رضایت ارزیابان پایان یافت
Monday 4 th July 2022
دبل قهرمانی تیم والیبال حراست  در مسابقات کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Tuesday 28 th June 2022

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه