خبـر ویـژه:
25 May 2024 01:39:14 PM

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی ویژگی های بارز سید شهیدان خدمت، شهید رئیسی را بیان کردند.

جدیدترین اخبار:
ویژگی های شهید رئیسی در کلام کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی
ویدئو /
Saturday 25 th May 2024
خصوصیات کودکان در خانوادهای چندفرزندی
ویدئو /
Saturday 25 th May 2024
ادای احترام کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی به شهید رئیسی و همراهانشان
ویدئو/
Tuesday 21 st May 2024
درمان های روانپزشکی موثر در سلامت باروری
Sunday 19 th May 2024
ویدئو/بیان تجارب فرزندآوری در گفت وگو با خانواده آقای نعمتیان
Friday 17 th May 2024
اولین عمل میکروسکوپیک دیسک کمر در بیمارستان علامه بهلول گنابادی
Thursday 16 th May 2024
ویدئو/ روش های تشخیص و درمان ناباروری زوجین
Wednesday 15 th May 2024

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه