خبـر ویـژه:
29 April 2023 09:21:48 AM

به گزارش روابط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، جلسه گفتگو درخصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری و پرداخت نوبت دوم تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حضور رئیس اداره پرستاری دانشگاه، رئیس، مدیر داخلی و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان علامه بهلول گنابادی و جمعی از سوپروایزران و سرپرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی در محل سالن اجلاس شهید سجادی این بیمارستان برگزار شد.

جدیدترین اخبار:
عمل جراحی پیچیده دست در بیمارستان علامه بهلول گنابادی انجام شد.
Friday 10 th June 2022
عمل موفقیت آمیز پیوند انگشت دست در بیمارستان علامه بهلول گنابادی
Tuesday 31 st May 2022
انتصاب  سرپرست اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان دانشگاه
Wednesday 18 th May 2022
خود مراقبتی در فشار خون
Tuesday 17 th May 2022
مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان برگزار شد
Monday 16 th May 2022

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه