خبـر ویـژه:
جدیدترین اخبار:
تقدیری متفاوت از کادر بهداشت و درمان  با همت عوامل پروژه رادیو سالمندان
Wednesday 3 rd November 2021
بیمارستان علامه بهلول گنابادی اخذ رتبه یک برتر بیمارستانی در اعتباربخشی شد.
Thursday 9 th September 2021
روزت مبارک سید عزیز
Saturday 31 st July 2021

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه