خبـر ویـژه:
جدیدترین اخبار:
حضور مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه و تعدادی از پرسنل بیمارستان در دومین کنگره بین المللی عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار
Tuesday 1 st May 2018
برگزاری تله کنفرانس آنلاین با موضوع آکرومگالی، با متخصص ایرانی دانشگاه ماونت سینای نیویورک
Tuesday 1 st May 2018

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه